ASEMBLEA XERAL ANPA DOS REMEDIOS 2024

Estimadas familias,

Realizamos a CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 2024

 • Convócase Asemblea Xeral ordinaria da ANPA dos «Colexio Nuestra Señora de los Remedios» que terá lugar na Biblioteca da escola o vindeiro xoves 14 de marzo ás 18.00 horas en primeira convocatoria.  Instamos ás familias socias á asistir a esta Asemblea Xeral , coa seguinte orde do día:
 1. Ratificación de cargos vacantes da Xunta Directiva cubertos provisionalmente en Xunta extraordinaria do 11 de decembro de 2023.
 2. Lectura e aprobación da acta da Xunta realizada o Xoves 22 de Xaneiro 2024
 3. Exposición e aprobación, se procede, do Balance de Ingresos e Gastos do curso 2023-2024
 4. Peche de actividades para o ano 2024. (*Peche de custe de actividades / CRONOGRAMA
 5. Rogos e preguntas

Animamos a todas as familias asociadas a atender a esta reunión! Participade!

Se aínda non sodes soci@s tendes toda a INFO NESTE LINK

CONCURSO LOGOTIPO ANPA Nsa. Sra. dos REMEDIOS

Hola a tod@s:

Somos a nova ANPA (Asociación de Nais e Pais de Alumnos) Nosa Señora dos Remedios. As persoas (máis ben as nais) que formamos parte desta Xunta Directiva queremos transmitirvos a ilusión coa que iniciamos este proxecto e a nosa intención de traballar co único obxectivo de favorecer e mellorar a vosa educación e o voso paso polo colexio.

Moitos de vós xa nos coñecedes pola primeira iniciativa que fixemos no colexio, o TROCOLIBRO, na cal participachedes e estamos moi contentas dos resultados obtidos nesa actividade.

Como sabedes, este mes celébrase o día das letras galegas, e é por iso que pensamos lanzar unha nova iniciativa para vós baixo o título:

O DESEÑAS, REPRESéNTANOS A TODOS

Trátase de que os alumnos da E.S.O. deseñedes o novo logotipo da ANPA. Cremos que, xa que somos unha Asociación de Nais e Pais de Alumnos, que mellor que sexan os alumnos os que deseñen o noso logotipo, ó fin e o cabo sodes os nosos fillos ós que estamos a representar.

Esperamos que participedes!!!!!

Pode ser un traballo individual ou colectivo, e podedes pedirlle axuda ós profesores/titores.

Unha forte aperta. ¡¡¡¡Animádevos a participar!!!!!!

A Xunta Directiva ANPA – Aquí tendes as bases do concurso.

BASES CONCURSO LOGOTIPO ANPA Nsa. Sra. dos REMEDIOS

O DESEÑAS, REPRESéNTANOS A TODOS

A ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS do Colexio Nosa SEÑORA DOS REMEDIOS convoca o concurso de deseño do seu logotipo, o cal vai dirixido aos alumnos e alumnas dos cursos da E.S.O. do centro, para o que establece as seguintes bases:

BASES:

1. Obxecto. Búscase crear un logotipo destinado a representar a imaxe da asociación en calquera tipo de soporte de difusión, información ou publicidade, como a páxina web, redes sociais ou comunicacións, e que poida ser utilizado en todas as actuacións da ANPA a través de distintas canles e medios á vez que se fomenta a creatividade e participación de todos os alumnos do centro educativo aos que vai dirixido.

2. Participantes. Poderán presentar obras a concurso os/as alumnos/as que estean a cursar 1º, 2º, 3º e 4º da E.S.O. do presente curso escolar.

3. Tema. O logotipo deberá reflexar principios ou elementos referido ao seguinte:

 • A condición de centro educativo de Educación Infantil, Primaria e Segundaria.
 • As familias
 • A educación
 • Unha Asociación de nais e pais4. Condicións das Propostas:
 • O logotipo deberá ser orixinal, inédito sen infrinxir os dereitos de autor doutras persoas.
 • A técnica será libre sempre que sexa posible a súa reprodución dixital e recoméndase a maior resolución posible
  .
 • Se se utiliza tipografía non orixinal, deberá constar a descrición da fonte, tamaño e deberanse utilizar, entre outros, as cores representativas do centro educativo (azul e gris)
  .
 • Se excluirán os logotipos que conteñan connotacións ofensivas contra persoas ou institucións.
 • Os participantes deberán gardar copia do material entregado.
 • O único texto que poderá incluír a proposta será “Asociación de Nais e Pais de Alumnos Colexio Os Remedios” ou as súas siglas “ANPA Os Remedios”, en dúas versións, galego e castelán.
 • O logotipo non estará suxeito a dereitos de autor.

5.- Participación. Poderá ser un traballo individual ou en grupo. Cada participante/é poderá entregar un único deseño. NON se deberá anotar o nome do participante para evitar a identificación dos debuxos e que iso poida causar calquera tipo de afinidade ou predilección. Os deseños enviaranse á dirección de correo electrónico proporcionada en formato foto ou imaxe escaneada. Ademais deixarase ao profesor de debuxo unha impresión co nome de/os participante/s nun sobre pechado e por fóra o titulo do traballo, para logo que se remitan ó ANPA co maior anonimato posible.

6. Prazo Presentación. O prazo máximo para participar e presentar os deseños é o próximo 2 de xuño de 2023 ás 00:00 horas. Non se aceptarán deseños despois desta data.

– As propostas enviaranse a este mail: anpadosremedios@gmail.com no formato dixital.. O asunto da mensaxe será: concurso logo ANPA. O corpo da mensaxe será o título do traballo.
– O email desde o que se envie o traballo será o do profesor de debuxo do centro educativo para ser totalmente anónimo.

7.- Xurado. O Xurado estará formado polos membros da Xunta Directiva do ANPA e a dirección do Centro Educativo. O Xurado recibirá os traballos de maneira anónima e decidirá as propostas admitidas.
Na elección do logotipo valorarase que sexa:

 • Sinxelo
 • Lexible mesmo en tamaño pequeno.
 • Único, singular e identificador do ANPA
 • Reproducible en calquera tipo de material
 • Distinguible tanto en positivo como en negativo
 • Facilmente recordable
 • Modificable a escala
 • Escaneable

8. Propiedade intelectual e dereitos de reprodución.

 • A propiedade intelectual e dereitos de reprodución cederase á ANPA Os Remedios, a cal se reserva todos os dereitos de propiedade, reprodución, distribución e uso.
 • A organización resérvase o dereito de modificación do logotipo para optimizalo e adaptalo ás necesidades que poidan xurdir para a súa impresión ou reprodución. Resérvase o dereito para modificar o deseño gañador en función das necesidades, así como a cor, trama e tamaño, para adaptalos con éxito aos diferentes soportes.
 •  A participación no concurso leva implícito a aceptación destas bases e do fallo do xurado, que será inapelable.
 •  A partir da presentación dos traballos, a súa propiedade, utilización e dereitos quedarán reservados á ANPA Os Remedios. O autor/a de o deseño premiado cederá @gratuitamente os seus dereitos de reprodución e manipulación.

9.- Premios. Establécese un único premio, que será entregado ó gañador, o cal consistirá nunha tarxeta regalo valorada en 150€

10.- Exposición. O ANPA poderá facer uso de todos os debuxos participantes para a organización dunha exposición ao longo do presente curso.

¡¡¡¡¡Animádevos a participar!!!!! A Xunta Directiva do ANPA