Política de Privacidade

AVISO LEGAL E POLÍTICA PRIVACIDADE

TITULARIDADE

En cumplimento do artigoo 10 da Ley 34/2002, do 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, faise constar que esta páxina corresponde á entidade:

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

 • Identidade do Responsable: Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Colexio «Nuestra Señora de los Remedios»
 • CIF: G15121171
 • Enderezo: Rúa das Orfas, Nº 5. Código Postal 15703, Santiago de Compostela (A Coruña)
 • Enderezo electrónico: anpadosremedios@gmail.com
 • Web: anpa.colexiosdosremedios.com

Delegado de protección de datos: PRODAT PRINCIPADO, S.L. – TORRECERREDO, 4 – BAJO – 33012 OVIEDO – 985 11 40 57 – DPDASTURIAS@PRODAT.ES

Podes dirixirte de calqueira forma para comunicarte con nos.

Reservámonos o dereito a modificar ou adaptar a presente Política de Privacidade en cualqueira momento. Recomendámosvos revisar a mesma, e se te rexistraches e accedes á túa conta ou perfil, informaráseche das modificacións.

Si eres algún dos siguientes colectivos, consulta a información desplegable:

CONTACTOS DA WEB OU DO ENDEREZO ELECTRÓNICO

Que datos recopilamos a través da Web?

Podemos tratar a túa IP, que sistema operativo ou navegador empregas, e incluso a duración da túa visita, de forma anónima.

Se nos facilitas datos no formulario de contacto, identificaraste para poder contactar contigo, no caso de que sexa necesario.

Con que finalidades vamos tratar os teus datos personais?

 • Contestar ás túas consultas, solicitudes ou peticións.

 • Xestionar o servizo solicitado, contestar á túa solicitude, o tramitar a túa petición.

 • Información por medios electrónicos, que versen sobre a túa solicitude.

 • Información comercial ou de eventos por medios electrónicos, sempre que exista autorización expresa.

 • Realizar análises e melloras na Web, sobre os nosos servizos. Mellorar a nosa comunicación.

Cál é la lexitimación para o tratamiento dos teus datos?

A aceptación e o consentimento do interesado: Naqueles casos onde para realizar unha solicitude sexa necesario cumplimentar un formulario e facer un «click» no botón de enviar, a realización do mesmo implicará necesariamente que foi informado e otorgou expresamente o seu consentimento ó contido da cláusula anexada a dito formulario ou aceptación d política de privacidade.

Todos os nosos formularios contan co símbolo * nos datos obrigatorios. Se non facilitas eses campos, ou non marcas o «checkbox» de aceptación da política de privacidade, non se permitirá o envío da información. Normalmente ten a seguinte fórmula: “ Sn maior de 14 e lín e acepto a Política de privacidade.”

CONTACTOS DA NEWSLETTER

Que datos recopilamos a través da newsletter?

Na Web, permétese suscribirse á Newsletter, se nos facilitas un enderezo electrónico, ao que se remitirá a misma.

Almacenaremos únicamente o teu email na nosa base de datos, e procederemos a enviarche correos periódicamente, ata que solicites a baixa, ou deixemos de enviar correos.

Sempre terás a opción de darte de baixa, en cualqueira comunicación.

Con que finalidades tratamos os teus datos personais?

 • Xestionar el servicio solicitado.

 • Información por medios electrónicos, que versen sobre á túa solicitude.

 • Información de actividades ou de eventos por medios electrónicos, sempre que exista autorización expresa.

 • Realizar análises e melloras no envío de mailing, para mellorar a nosa comunicación.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A aceptación e o consentimento do interesado: Naqueles casos onde te suscribas será necesario aceptar un checkbox e clicar no botón de enviar. Isto implica necesariamente que foches informado y otorgaches expresamente o teu consentimento á  recepción da newsletter.

Se non marcas o checkbox de aceptación da política de privacidade, non se permitirá o envío da información. Normalmente ten a seguinte fórmula: “ Soy maior de 14 e lín e acepto a Política de privacidade.”

CLIENTES

Con que finalidades vamos a tratar os teus datos personais?

 • Elaboración do orzamento e seguimento do miesmo mediante comunicacións entre ambas partes.

 • Información por medios electrónicos, que versen sobre á túa solicitude.

 • Información comercial ou de eventos por medios electrónicos, sempre que exista autorización expresa.

 • Xestionar os servizos administrativos, de comunicacións e de loxística realizados polo Responsable.

 • Facturación e declaración dos impostos oportunos.

 • Realizar as transaccións que correspondan.

 • Xestións de control e recobro.

PROVEEDORES

Con que finalidades imos  tratar os teus datos personais?

 • Información por medios electrónicos, que versen sobre a túa solicitude.

 • Información comercial ou de eventos por medios electrónicos, sempre que exista autorización expresa.

 • Xestionar os servizos administrativos, de comunicacións e de loxística realizados polo Responsable.

 • Facturación.

 • Realizar as transaccións que correspondan.

 • Facturación e declaración dos impostos oportunos.

 • Xestións de control e recobro.

Cál á a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A base legal é a aceptación dunha relación contractual, ou no seu defecto o teu consentimento ao contactar con nos ou ofrecernos os seus productos por algunha vía.

SOCIOS

¿Con que finalidades vamos a tratar tus datos personales?

 • Organización de las actuaciones necesarias para la consecución de los fines de la sociedad

 • Gestión interna y cumplimiento legal de la misma.

 • Convocatoria de juntas.

 • Realizar las transacciones que correspondan.

 • Declaración de los impuestos oportunos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

La base legal es contractual, la aceptación de un contrato bien de compraventa de acciones o similar, o bien la participación en la constitución de la sociedad.

ASOCIADOS

¿Con que finalidades vamos a tratar tus datos personales?

 • Organización de las actuaciones necesarias para la consecución de los fines de la asociación.

 • Gestión interna y cumplimiento legal de la misma.

 • Convocatoria de juntas.

 • Realizar las transacciones o el cobro de cuotas que correspondan.

 • Declaración de los impuestos oportunos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

La base legal es contractual, la aceptación de lo dispuesto en el acta fundacional y en los estatutos de la Asociación.

CONTACTOS REDES SOCIALES

¿Con que finalidades vamos a tratar tus datos personales?

 • Contestar a tus consultas, solicitudes o peticiones.

 • Gestionar el servicio solicitado, contestar tu solicitud, o tramitar tu petición.

 • Relacionarnos contigo y crear una comunidad de seguidores.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

La aceptación de una relación contractual en el entorno de la red social que corresponda, y conforme a sus políticas de Privacidad:

*(Google+ y Youtube)

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales?

Sólo podemos consultar o dar de baja tus datos de forma restringida al tener un perfil específico. Los trataremos tanto tiempo como tu nos dejes siguiéndonos, siendo amigos o dándole a “me gusta”, “seguir” o botones similares.

Cualquier rectificación de tus datos o restricción de información o de publicaciones debes realizarla a través de la configuración de tu perfil o usuario en la propia red social.

¿Incluimos datos personales de terceras personas?

No, como norma general sólo tratamos los datos que nos facilitan los titulares. Si nos aportas datos de terceros, deberás con carácter previo, informar y solicitar su consentimiento a dichas personas, o de lo contrario nos eximes de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de éste requisito.

¿Y datos de menores?

No tratamos datos de menores de 14 años. Por tanto, absténgase de facilitarlos si no tiene esa edad o, en su caso, de facilitar datos de terceros que no tengan la citada edad. ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS se exime de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de esta previsión.

¿Realizaremos comunicaciones por medios electrónicos?

 • Sólo se realizarán para gestionar tu solicitud, si es uno de los medios de contacto que nos ha facilitado.

 • Si realizamos comunicaciones comerciales habrán sido previa y expresamente autorizadas por ti.

¿Qué medidas de seguridad aplicamos?

Puedes estar tranquilo: Hemos adoptado un nivel óptimo de protección de los Datos Personales que manejamos, y hemos instalado todos los medios y medidas técnicas a nuestra disposición según el estado de la tecnología para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Tus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal. En concreto se comunicarán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a bancos y entidades financieras para el cobro del servicio prestado o producto adquirido Como a los encargados del tratamiento necesarios para la ejecución del acuerdo.

En caso de compra o pago, si eliges alguna aplicación, web, plataforma, tarjeta bancaria, o algún otro servicio online, tus datos se cederán a esa plataforma o se tratarán en su entorno, siempre con la máxima seguridad.

Cuando se lo ordenemos, tendrán acceso a nuestra web la empresa de desarrollo y mantenimiento web, o la de hosting. Las mismas tendrán firmado un contrato de prestación de servicios que les obliga a mantener el mismo nivel de privacidad que nosotros.

Cualquier transferencia internacional de datos al usar aplicaciones americanas, estará adherida al convenio Privacy Shield, que garantiza que las empresas de software americano cumplen las políticas de protección de datos europeas en materia de privacidad.

¿Qué Derechos tienes?

 • A saber si estamos tratando tus datos o no.

 • A acceder a tus datos personales.

 • A solicitar la rectificación de tus datos si son inexactos.

 • A solicitar la supresión de tus datos si ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o si nos retiras el consentimiento otorgado.

 • A solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en algunos supuestos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.

 • A portar tus datos, que te serán facilitados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica. Si lo prefieres, se los podemos enviar al nuevo responsable que nos designes. Sólo es válido en determinados supuestos.

 • A presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o autoridad de control competente, si crees que no te hemos atendido correctamente.

 • A revocar el consentimiento para cualquier tratamiento para el que hayas consentido, en cualquier momento.

Si modificas algún dato, te agradecemos que nos lo comuniques para mantenerlos actualizados.

¿Quieres un formulario para el ejercicio de Derechos?

 • Tenemos formularios para el ejercicio de tus derechos, pídenoslos por email o si lo prefieres, puedes usar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros.

 • Estos formularios deben ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI.

 • Si te representa alguien, debes adjuntarnos copia de su DNI, o que lo firme con su firma electrónica.

 • Los formularios pueden ser presentados presencialmente, enviados por carta o por mail en la dirección del Responsable al inicio de este texto.

¿Cuánto tardamos en contestarte al Ejercicio de Derechos?

Depende del derecho, pero como máximo en un mes desde tu solicitud, y dos meses si el tema es muy complejo y te notificamos que necesitamos más tiempo.

¿Tratamos cookies?

Si usamos otro tipo de cookies que no sean las necesarias, podrás consultar la política de cookies en el enlace correspondiente desde el inicio de nuestra web.

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener tus datos personales?

 • Los datos personales serán mantenidos mientras sigas vinculado con nosotros.

 • Una vez te desvincules, los datos personales tratados en cada finalidad se mantendrán durante los plazos legalmente previstos, incluído el plazo en el que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales.

 • Los datos tratados se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado.

 • Mantendremos toda la información y comunicaciones relativas a tu compra o a la prestación de nuestro servicio, mientras duren las garantías de los productos o servicios, para atender posibles reclamaciones.

USUARIOS

El acceso y/o uso de este portal de ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.

USO DEL PORTAL

anpa.colexiodosremedios.com proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos (en adelante, «los contenidos») en Internet pertenecientes a ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS o a sus licenciantes a los que el USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma. El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS puede ofrece a través de su portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes. ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En cualquier caso, ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de participación.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS o bien de sus licenciantes. Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS. El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las páginas de ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS.

DIRECCIONES IP

Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando ésta se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

MODIFICACIONES

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.

ENLACES

En el caso de que en anpa.colexiodosremedios.com se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

DERECHO DE EXCLUSIÓN

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

GENERALIDADES

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.

SEGURIDAD

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.

Todo proceso de contratación o que conlleve la introducción de datos personales de carácter alto (salud, ideología,…) serán siempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura (Https://,…), de tal forma que ningún tercero tenga acceso a la información transmitida vía electrónica.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La relación entre ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales que corresponda.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *